آگهی مناقصه شماره ۰۲/۱۴۰۱ – خرید تجهیزات ذخیره ساز

آگهی مناقصه شماره ۰۲/۱۴۰۱ – خرید تجهیزات ذخیره ساز

شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) متعلق به هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر تصمیم دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی تجهیزات ذخیره ساز مورد نیاز خود را مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای فعال و واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید تا جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  • مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱
  • مهلت تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱
  • هزینه خرید اسناد: مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل دویست هزار تومان)

واریز به شماره حساب شماره ۱-۴۶۳۴۲۴۰۰-۸۱۸-۱۲۲ و یا شماره شبای ۹۱۰۵۹۰۰۱۲۲۸۱۸۴۶۳۴۲۴۰۰۰۰۱IR نزد بانک سینا شعبه میرداماد کد ۱۲۲ به نام شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان سرو، شماره (۶) طبقه چهارم، معاونت توسعه کسب و کار – شماره تلفن ۴۲۸۶۱۵۲۱

بمنظور دریافت اسناد مناقصه همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مناقصه الزامی است.