آگهی مناقصه شماره 03/1401 – خرید تجهیزات شبکه سیسکو

آگهی مناقصه شماره 03/1401 – خرید تجهیزات شبکه سیسکو

شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) متعلق به هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر تصمیم دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی تجهیزات شبکه سیسکو مورد نیاز خود را مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای فعال و واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید تا جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  • مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19/02/1401
  • مهلت تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/02/1401
  • هزینه خرید اسناد: مبلغ 2.000.000 ریال (معادل دویست هزار تومان)

واریز به شماره حساب شماره 1-46342400-818-122 و یا شماره شبای 910590012281846342400001IR نزد بانک سینا شعبه میرداماد کد 122 به نام شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان سرو، شماره (6) طبقه چهارم، معاونت توسعه کسب و کار – شماره تلفن 42861521

بمنظور دریافت اسناد مناقصه همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مناقصه الزامی است.