انتصاب معاون توسعۀ کسب و کار

انتصاب معاون توسعۀ کسب و کار

طی حکمی از طرف دکتر حمیدرضا نائینی؛ مدیریت محترم عامل هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر جناب آقای مهندس زین العابدین به عنوان معاون توسعۀ کسب و کار این هلدینگ منصوب کردند.

پایان خبر/