خدمات ما - خدمات انفورماتیک راهبر

خدمات راهــبر

راهبر، با بیش از ۲۹ سال سابقه، دانش، و تخصص نیروهای خود،  که بزرگ ترین ســرمایه شرکت بشمار می آیند، متولی پروژه های خصوصی و عمومی انفورماتیک در سطح ملی، بویژه فن آوری در ساماندهی اصناف ایران و تولید سامانه ها و پنجره واحد الکترونیک، و بین المللی است.

انتخابات الکترونیک

در ایران همچون بسیاری از کشورها برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و همواره برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تلاش‌های بسیاری شده است.

صدور پروانه کسب

این سامانه به منظور ساماندهی و یکپارچه نمودن تمامی تشکلهای صنفی در سراسر کشور ایجاد گردیده است که این منظور تحت عناوین مشخص شده در بخش توضیحات سامانه به تفصیل ارائه گردیده است.

اینترنت اشیا (IoT)

اینترنت اشیا، یا اینترنت چیزها (Internet of Things) به مجموعه ای از وسایل و چیز ها گفته می شود که هریک به صورت مجزا به اینترنت متصل می شوند و تحت مجموعه واحد هدفی را دنبال می کنند.
Automation

اتوماسیون تسهیم تشکلها

با توجه به نیاز اتاق اصناف ایران به تسهیم وجوه دریافتی اتحادیه ها از متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب با مبالغ و نسبتهای مشخص شده، تولید اتوماسیون تسهیم وجوه در دستور کار قرار گرفت.

حمل و نقل هوایی

شرکت حمل و نقل مایکو جهت رفع نیاز مشتریان خود این روش از حمل و نقل راارائه می دهد.

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی (ترانزیت) از عمده ترین خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی مایکو می باشد

حمل و نقل ریلی

شرکت مایکو به عنوان یکی از پیشتازان صنعت حمل و نقل و خدمات دریائی (ترانشیپ) می باشد.

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی می تواند با توجه به امنیت بالا ،رفاه بیشتر و هزینه کمتر مورد توجه و استفاده قرارگیرد.