دیدار مدیرعامل محترم؛ جناب آقای دکتر نائینی به مناسبت سال نو و اولین روز کاری قرن جدید