مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فناوران اعتماد راهبر

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فناوران اعتماد راهبر

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فناوران اعتماد راهبر با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر نائینی طی حکمی جناب آقای مهندس سعیدی را به عنوان سرپرست مدیر عاملی شرکت فناوران اعتماد راهبر منصوب و همچنین از زحمات آقای دکتر سهامی قدر دانی کردند.