پروژه‌های عملیاتی در حال اجرا

پروژه‌های عملیاتی در حال اجرا
 • سیستم صدور گواهی الکترونیکی (CA)
 • سامانه ملی مدیریت ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
 • سامانه مدیریت یکپارچه صندوق مکانیزه فروشگاهی املاک و مستغلات کشور
 • سامانه مدیریت اطلاعات اصناف کشور
 • سامانه مدیریت ثبت سفارشات واردات کالا (ثبتارش)
 • سرویس های مراکز داده و میانی صدور گواهی الکترونیکی
 • سامانه اتوماسیون تسهیم وجوه تشکل های صنفی کشور
 • زیر سامانه فایلینگ املاک و مستغلات کشور (Fastmelk)
 • سامانه مکانیزه ثبت معاملات خودرو
 • سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی صنف نمایشگاه داران اتومبیل کشور
 • سامانه ملی املاک و اسکان کشور
 • اتوماسیون اتحادیه های اصناف کشور
 • سیستم صدور گواهی الکترونیکی بین المللی (CA)
 • سیستم مدیریت و صدور اصناف کارت
 • پروژه اطلاع رسانی و خدمات جانبی اصناف
 • سامانه مدیریت اطلاعات بافندگان فرش
 • سرویس حافظه مالیاتی