فراخوان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای فعال در حوزه سامانه های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای فعال در حوزه سامانه های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

شركت فن آوران اعتماد راهبر در نظر دارد جهت خرید و نصب، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، اقدام به شناسایی شرکتهای واجد شرایط نماید. لذا از كليه شركت هایی كه ...

فراخوان شناسایی شرکت همکار

فراخوان شناسایی شرکت همکار

شرکت سامانه ­های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) متعلق به هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر به منظور شناسایی و استفاده از توان شرکتهای داخلی جهت مشارکت در پیاده سازی بخشی از "سامانه گذرگاه خدمات عمومی – PGSB " فراخوان حاضر ...