مزایده ها و مناقصات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای فعال در حوزه سامانه های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای فعال در حوزه سامانه های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

شركت فن آوران اعتماد راهبر در نظر دارد جهت خرید و نصب، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، اقدام به شناسایی شرکتهای واجد شرایط نماید. لذا از كليه شركت هایی كه ...