گذرگاه عمومی

فراخوان شناسایی شرکت همکار

فراخوان شناسایی شرکت همکار

شرکت سامانه ­های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) متعلق به هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر به منظور شناسایی و استفاده از توان شرکتهای داخلی جهت مشارکت در پیاده سازی بخشی از "سامانه گذرگاه خدمات عمومی – PGSB " فراخوان حاضر ...