اتوماسیون تسهیم وجوه دریافتی تشکلهای صنفی کشور

شرح پروژه

 

با توجه به نیاز اتاق اصناف ایران به تسهیم وجوه دریافتی اتحادیه ها از متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب با مبالغ و نسبتهای مشخص شده، تولید اتوماسیون تسهیم وجوه در دستور کار قرار گرفت. این سامانه کلیه عملیات دریافت مبالغ حق عضویت، تمدید پروانه کسب و … را بصورت بر خط انجام داده و پس از پرداخت متقاضی، مطابق با قوانین نظام صنفی حق السهم تشکل های صنفی مرتبط با اتحادیه تا سطح اتاق اصناف کشور را محاسبه و به حساب ذینفعان واریز می نماید.

اهداف پروژه:

  • راه اندازی سرویس بصورت برخط.
  • اتوماسیون تسهیم بصورت یکپارچه با سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت
  • تسهیم وجوه دریافتی در مبدا پرداخت
  • شفاف سازی واجرای قوانین و مقررات در تعاملات مالی تشکلهای صنفی
  • ایجاد زیر سیستم مدیریت حسابها و مدیریت رسته ها و ساماندهی و تکمیل ضوابط رسته های صنفی
  • ساماندهی ثبت حقوقی تشکلهای صنفی در سازمان ثبت اسناد

 

شیوه اجرای پروژه:

این پروژه با مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اجرا گردیده و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مجری پرداخت های الکترونیک و شرکت فن آوران اعتماد راهبر مجری اتوماسیون تسهیم می باشد. تعریف نیازهای اصناف از تسهیم وجوه بسیار حائز اهمیت بوده و این نیازها توسط اتوماسیون تسهیم در اختیار سوئیچ پرداخت قرار می گیرد.