انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی

با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در جهان، طی سال‌های گذشته برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورها به صورت الکترونیکی انجام شده است.

در ایران نیز برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و همواره برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تلاش‌های بسیاری شده است.

در حال حاضر شرکت سیتاد به عنوان اصلی‌ترین اپراتور برگزاری انتخاب الکترونیکی در سطح ملی شناخته می‌شود.

این مجموعه امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر دو مدل کاغذی بیس و بدون کاغذ را داراست.

برگزاری کلیه انتخابات در تمامی سطوح ( از سطح ملی تا سطح انجمن‌ها، نظامات و…) تخصص اصلی این شرکت می‌باشد.

لذا کلیه مشتریان این سرویس، با همکاری سیتاد از انتخاباتی منظم، دقیق و سالم برخوردار خواهند گردید.
جامع ترین برگزار کننده انتخابات الکترونیکی