تحول دیجیتال و هوشمندسازی

هدف:

شناسایی برند “راهبر” به عنوان یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم هوشمندسازی کشور

امروز توسعه کسب وکارها در تمامی حوزه ها بیش از پیش به استفاده از فناوریهای نوین گره خورده و قدرت و نفوذ کسب و کارهای دیجیتال بخصوص در سالهای اخیر در میان کسب و کارهای سنتی به وضوح تثبیت شده است.

ورود به انقلاب صنعتی چهارم و نفوذ فناوریهای مرتبط با آن مانند شاخه های مختلف هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده ها در واقع عامل اصلی قدرت شرکتها و کشورها و رشد اقتصادی در دهه پیش رو می باشد.


اینترنت اشیاء صنعتی و کارخانه های هوشمند از جمله فناوریها و راهکارهایی است که می توانند به افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و مدیریت صحیح داراییها کمک نمایند.

خوشبختانه هوشمندسازی با ایجاد توانمندیهای داخلی در کشور تقویت شده و امروزه در زمینه اینترنت اشیاء صنعتی، هوش مصنوعی و رباتیک می توان خدمات متنوعی به صنایع ارائه نمود.


هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر نیز با توجه به جایگاه گروه سرمایه گذاری غدیر در صنعت کشور، با تمرکز بر هوشمندسازی و امنیت در حوزه صنعت مقوله توسعه و بومی سازی فناوری های نوین را مورد توجه قرار داده و آماده ارائه خدمات زیر به مشتریان مختلف می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و تهیه طرح تحول دیجیتال برای صنایع مختلف
 • طراحی و تامین نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات (IT) و محیط عملیاتی (OT) در صنایع
 • ارزیابی سطح بلوغ و سطح آمادگی هوشمندسازی
 • راهبری و نظارت بر اجرای پروژه هوشمندسازی
 • تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه هوشمند
 • یکپارچه سازی مدیریت داده ها در سطوح مختلف صنعت
 • تحلیل اطلاعات برخط تولید و ارائه داشبوردهای متنوع مدیریتی
 • انبارداری هوشمند
 • سیستمهای حفاظتی و امنیتی هوشمند
 • مدیریت هوشمند انرژی
 • مدیریت هوشمند زنجیره تامین
 • توسعه سنسورها و برچسبهای هوشمند
 • مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل
 • هوشمندسازی سیستم مدیریت ساختمان