سامانه مدیریت ثبت سفارش واردات کالای کشور(ثبتارش)

شرح پروژه:

  سامانه الکترونیکی ثبت سفارش واردات کالا توسط سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای خدمت رسانی برخط از ابتدای سال۸۷ به صورت تدریجی شکل گرفته است.

در این سامانه متقاضیان ثبت سفارش کالا اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به سایت مربوطه علاوه بر ثبت نام نسبت به ثبت سفارش واردات کالای خود اقدام نمایند.

پشتیبانی و نگهداری شبکه و زیرساخت سامانه ثبتارش در قالب قرارداد مشاوره به شرکت فن آوران اعتماد راهبر واگذار شده است.