سیتاد

شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا – سیتاد به عنوان اپراتور اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پروژه «گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)» شناخته می شود. این پروژه را میتوان مهم ترین پروژه دولت الکترونیک و در عین حال یکی از بزرگ ترین پروژه های فناوری اطلاعات کشور دانست، زیرا که تمامی عمومی خدمات دولت از این پس بر بستر این گذرگاه ارائه می گردد.

گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) راهکاری برای یکپارچه سازی، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات دولت به مردم و کسب و کارها در بستر اینترنت می باشد و گام بزرگی در جهت رشد و توسعه دولت الکترونیک و کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال است.

با استفاده از بازارچه API سیتاد، کسب و کارها می توانند بدون نیاز به مذاکرات و پیگیری های متعدد با سازمان های گوناگون، تمامی سرویس های مورد نیاز خود را به صورت یکپارچه دریافت کنند.

برای ورود به بازارچه API سیتاد اینجا کلیک کنید.