صدور پروانه کسب اصناف کشور

دبیرخانه نظارت بر سازمان های صنفی کشور

هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است.

دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید آدرس اینترنتی این دبیرخانه http://www.iranianasnaf.ir در دسترس است

از خدمات این سایت می توان به موراد زیر بیان کرد

پروانه کسب

 • درخواست صدور پروانه کسب
 • درخواست تمدید پروانه کسب
 • درخواست تغییر نشانی پروانه کسب
 • درخواست تغییر رسته پروانه کسب
 • درخواست انتقال پروانه کسب به ورثه یا نماینده قانونی
 • درخواست اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه
 • درخواست تغییر صاحب پروانه کسب
 • درخواست مجوز محصولات دخانی
 • درخواست کارت اصناف المثنی
 • درخواست پروانه کسب المثنی
 • درخواست شعبه فروشگاه زنجیره ای
پیگیری
 • پیگیری ثبت نام
 • پرداخت آنلاین
 • پرداخت وجوه الزامی اتحادیه
 • جستجوی شناسه صنفی
 • جستجوی کد ملی
 • جستجوی کد پستی
 • ثبت مباشر در پروانه کسب
 • ثبت شریک در درخواست پروانه کسب
 • جستجوی مباشر
 • تامین مالی بازسازی و نوسازی بنگاه های صنفی تولیدی
 • پیگیری تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی
 • جستجوی مجوز محصولات دخانی بر مبنای شناسه صنفی
 • جستجوی مجوز محصولات دخانی بر مبنای کد ملی
ناوگان
 • آمار و ارقام ناوگان
 • جستجوی کد ملی رانندگان
 
 گزارشات
 • نماگر آماری
 • فروشگاههای بزرگ
 • فروشگاههای زنجیره ای
 • آمار رانندگان صنفی
 • لیست واحدهای صنفی بر اساس رسته
 • لیست واحدهای صنفی بر اساس نوع فعالیت
 • واحدهای صنفی بر اساس کد آیسیک
 • لیست رؤسای سازمان های صنفی کشور
 • جستجوی مصوبات
شکایت
 • ثبت شکایات
 • پیگیری شکایات
 • پیگیری پرداخت