۶:۰۶ ق.ظ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

ريلکام

ریلکام

ریلکام

معرفی شرکت ریلکام   شرکت ریلکام راهبر در راستای توسعه زیرساخت های کشور در حوزه مخابراتی و ارتباطی با هدف تقویت جایگاه و نقش کشور در کریدور ارتباطی کشورهای آسیایی و اروپایی اقدام به ایجاد شبکه ای امن، پایدار ...