سیتاد

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در جهان، طی سال‌های گذشته برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورها به صورت الکترونیکی انجام شده است. در ایران نیز برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و همواره برای ...