فنار

صدور پروانه کسب اصناف کشور

صدور پروانه کسب اصناف کشور

دبیرخانه نظارت بر سازمان های صنفی کشور هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و ...

سامانه مدیریت ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

سامانه مدیریت ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

سامانه مدیریت ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در سال ۱۳۸۷در راستای طرح تحول اقتصادی دولت و مقابله با سوداگری، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور پس از تصویب هیأت محترم وزیران در کارگروه مسکن به لحاظ تنظیم بازار ...

صدور پروانه کسب

صدور پروانه کسب

شرح پروژه درخواست راه‌اندازی پروژه اصناف توسط شرکت فن آوران اعتماد راهبر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ارائه گردید و بعد از پیاده‌سازی سامانه اصناف به‌طور رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ در کل کشور شروع به فعالیت نمود. این پروژه به‌منظور ساماندهی و ...

صدور گواهی الکترونیکی

صدور گواهی الکترونیکی

شرح پروژه: با توجه به صدور مجوز فعالیت مرکز میانی خصوصی فن آوران اعتماد راهبر ، ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به کلیه سامانه‌های تحت کنترل شرکت که از گواهی الکترونیکی استفاده می‌نمایند با توجه به ظرفیتهای زیرساختی شرکت در حجم ...

اجرای پروژه های PKI & PKIE

اجرای پروژه های PKI & PKIE

شرح پروژه   نظر به اینکه شرکت فن‌آوران اعتماد راهبر دارای مجوز رسمی مرکز میانی خصوصی صدور گواهی الکترونیکی از مرکز ریشه کشور می باشد.   بنابراین در راستای توسعه بازار، دارای قابلیت تجهیز نمودن سامانه های مهم به ...