پروژه های راهبر

تحول دیجیتال و هوشمندسازی

تحول دیجیتال و هوشمندسازی

هدف: شناسایی برند "راهبر" به عنوان یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم هوشمندسازی کشور امروز توسعه کسب وکارها در تمامی حوزه ها بیش از پیش به استفاده از فناوریهای نوین گره خورده و قدرت و نفوذ کسب و کارهای دیجیتال ...

صدور پروانه کسب اصناف کشور

صدور پروانه کسب اصناف کشور

دبیرخانه نظارت بر سازمان های صنفی کشور هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و ...

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در جهان، طی سال‌های گذشته برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورها به صورت الکترونیکی انجام شده است. در ایران نیز برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و همواره برای ...

خدمات مرکز داده

خدمات مرکز داده

مرکز دادهیکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین مباحث ارائه خدمات در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات داشتن زیرساخت ارائه خدمات مرکز داده می باشد بطوریکه قدرت مانور متولیان اجرایی سامانه های ملی، به پتانسیل خیلی بالایی نائل می گردد. علاوه بر ...

صدور پروانه کسب

صدور پروانه کسب

شرح پروژه درخواست راه‌اندازی پروژه اصناف توسط شرکت فن آوران اعتماد راهبر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ارائه گردید و بعد از پیاده‌سازی سامانه اصناف به‌طور رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ در کل کشور شروع به فعالیت نمود. این پروژه به‌منظور ساماندهی و ...

صدور گواهی الکترونیکی

صدور گواهی الکترونیکی

شرح پروژه: با توجه به صدور مجوز فعالیت مرکز میانی خصوصی فن آوران اعتماد راهبر ، ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به کلیه سامانه‌های تحت کنترل شرکت که از گواهی الکترونیکی استفاده می‌نمایند با توجه به ظرفیتهای زیرساختی شرکت در حجم ...

اجرای پروژه های PKI & PKIE

اجرای پروژه های PKI & PKIE

شرح پروژه   نظر به اینکه شرکت فن‌آوران اعتماد راهبر دارای مجوز رسمی مرکز میانی خصوصی صدور گواهی الکترونیکی از مرکز ریشه کشور می باشد.   بنابراین در راستای توسعه بازار، دارای قابلیت تجهیز نمودن سامانه های مهم به ...