با حضور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر صورت گرفت

با حضور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر صورت گرفت

فاز توسعه مرکز داده با ظرفیت ۲۰۰ رک در گروه خدمات انفورماتیک راهبر فاز توسعه مرکز داده راهبر با ظرفیت ۲۰۰ رک، با حضور جناب آقای دکتر حسینی، مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر و جناب آقای دکتر فروغی مدیر عامل گروه مالی غدیر در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، برای توسعه مرکز داده که سبب ارتقای گروه خدمات انفورماتیک راهبر در صنعت ICT کشور می شود، سرمایه گذاری بالغ بر ۴هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مهندس پیمان کریمی، مدیرعامل محترم شرکت طوبی امید راهبر درباره ویژگی پروژه یاد شده، گفت: از ویژگی های این پروژه افزایش میزان IP ها به ۶۴ هزار عدد، افزایش ظرفیت زیرساخت های مرکز داده گروه راهبر تا ۸ برابر و افزایش ۷۰۰۰ هزار یونیت سرور، و پر رنگ شدن نقش گروه راهبر در این حوزه است.

بر اساس برنامه زمانبندی انجام شده، پیش بینی میشود در نیمه دوم سال آینده، ظرفیت مرکز داده به بهره برداری رسیده و آماده ارائه خدمات به کسب و کارها باشد.