تحول دیجیتال صنعتی

امروز توسعه ‌کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها بیش از پیش به استفاده از فناوری‌های نوین گره‌ خورده است و در سال‌های اخیر، قدرت و نفوذ ‌کسب و کارهای دیجیتال در میان ‌کسب و کارهای سنتی به وضوح تثبیت شده است. ورود به انقلاب صنعتی چهارم و نفوذ فناوری‌های مرتبط با آن مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء صنعتی و تحلیل کلان داده‌ها، عامل اصلی قدرت ‌شرکت‌ها و کشورها و رشد اقتصادی در دهه پیش رو ‌می‌باشد.

خدمــات تحـول دیجیتـال

  • مشارکت در طراحی، توسعه و پیاده‌سازی راهکارهای هوشمندسازی
  • مشاوره، امکان‌سنجی، ارزیابی و برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تحول دیجیتال
  • یکپارچه‌سازی، مدیریت داده‌ها و داده‌کاوی در سازمان‌ها و صنایع
  • مدیریت فناوری و مشاوره در انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های دیجیتال