شرکت پدیده هونامیک

فناوری بلاک‌چین یکی از جدیدترین حوزه‌های فناوری است و گروه راهبر مایل به سرمایه‌گذاری، مشارکت و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی توانمند خود در حوزه‌های ذیل ‌می‌باشد:

شرکت پدیده هونامیک به عنوان یکی از ‌شرکت‌های فرعی زیرمجموعه راهبر در حوزه استخراج رمز ارز فعالیت مینماید.