خدمات انفورماتیک راهبر - راهبر آینده هوشمند

کلمه کلیدی خود را وارد کنید


Notice: Undefined variable: meta_values in /var/www/vhosts/raahbar.com/httpdocs/wp-content/plugins/darna-framework/includes/shortcodes/portfolio/templates/single/small-slider.php on line 29

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/raahbar.com/httpdocs/wp-content/plugins/darna-framework/includes/shortcodes/portfolio/templates/single/small-slider.php on line 29

Notice: Undefined variable: imgThumbs in /var/www/vhosts/raahbar.com/httpdocs/wp-content/plugins/darna-framework/includes/shortcodes/portfolio/templates/single/small-slider.php on line 47

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/raahbar.com/httpdocs/wp-content/plugins/darna-framework/includes/shortcodes/portfolio/templates/single/small-slider.php on line 47

سامانه ملی ایرانیان اصناف

مکانیزه نمودن فرآیند صدور مجوز صنف‌های مختلف به صورت یکپارچه در سطح کشور از اهداف اصلی این سامانه ملی ‌‌می‌باشد. این سامانه کلیه امور اخذ مجوز فعالیت واحدهای صنفی و یا تمدید آن را مدیریت و تسهیل مینماید. در این سامانه، صدور پروانه مبتنی بر شناسه صنفی، جهت کلیه مشاغل فنی و غیرفنی صورت میپذیرد و همه درخواست‌ها مانند تغییر نشانی، درخواست تمدید، تغییر رسته، شکایات از اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های استانی، سرویس پنل پیامکی و غیره را پوشش ‌می‌دهد و در سطح کشور استانداردسازی شده است.