سامانه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

  • راهکاری پیشرفته برای تعمیر و نگهداری
  • پیش‌بینی و نظارت بر وضعیت تجهیزات دوار
  • پوشش تمام نیازهای نظارت بر وضعیت در سطح MES
  • طراحی ماژولار امکان اتصال به سطوحSCADA و ERP را فراهم میکند
  • نظارت آنلاین بر وضعیت کل کارخانه