سامانه حکمرانی هلدینگ

به منظور افزایش دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات و نظارت بر ‌شرکت‌های زیرمجموعه، این سامانه توسعه یافته تا از طریق تلفیق اطلاعات عملکردی ‌شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ، ارزیابی صورت گرفته و سودآوری و ریسک مشخص گردد. برخی از زیر ‌سامانه‌ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • سامانه اسناد (صورتجلسات و صورتهای مالی و گزارشات افزایش سرمایه و….)
 • سامانه امور حقوقی و قراردادها
 • سامانه املاک
 • سامانه مجامع
 • سامانه ماموریت‌های خارجی
 • سامانه انتصابات
 • سامانه ارزیابی عملکرد ‌شرکت‌ها
 • سامانه مناقصات و مزایدات
 • سامانه ارزیابی عملکرد مدیران
 • سامانه بودجه
 • سامانه پروژه‌ها
 • سامانه مالیاتی و بیمه