فرصت های همکاری

کارشناس مالی

شرایط احراز :

  1. تحصیلات : حداقل کارشناسی حسابداری؛
  2. سابقه کار : حداقل 4 سال؛
  3. جنسیت : فقط آقا.

توانمندی‌ها :

  1. مسلط به کلیه امور حسابداری، ارزش افزوده، ثبت اسناد حسابداری و گزارشات فصلی؛
  2. آشنا به سیستم راهکاران؛
  3. آشنا به جمع‌داری اموال و حسابداری انبار؛
  4. آشنا به امور مالیاتی و بیمه‌ای.