هوشمند سازی صنعتی

اینترنت اشیاء صنعتی و کارخانه هوشمند از جمله فناوری‌ها و راهکارهایی هستند که به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و مدیریت صحیح دارایی‌ها کمک نمایند. خوشبختانه ظرفیت هوشمندسازی در کشور با ایجاد توانمندی‌های داخلی تقویت شده است و امروز در زمینه اینترنت اشیاء صنعتی، هوش مصنوعی و رباتیک میتوان خدمات متنوعی به صنایع ارائه نمود.

 

خدمات هوشمندسازی

  • یکپارچه‌سازی سطوح مختلف واحدهای صنعتی ‌
  • تعمیر و نگهداری پیشگیرانه هوشمند
  • راهبری و نظارت بر اجرای پروژه هوشمندسازی
  • مدیریت هوشمند انرژی
  • سیستم‌های حفاظتی و امنیتی هوشمند
  • طراحی و توسعه دوقلوی دیجیتال واحدهای صنعتی