یکپارچه سازی سامانه کارخانه هوشمند

  • راهکار هوشمندسازی کارخانجات و خطوط تولید مبتنی بر اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی
  • قابلیت برقراری ارتباط باPLC‌ها ،درایوها و موتورها
  • جمع آوری داده‌ها ،تبدیل پروتکل‌های مختلف ارتباطی و برنامه‌ریزی شده به زبان سطح بالا
  • انتقال ایمن به ‌سیستم‌های لایهIT یا برنامه‌های ابری
  • نظارت بر تولید و تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی خط تولید