تحول دیجیتال در صنعت، یکپارچگی سیستم‌ها

تحول دیجیتال در صنعت، یکپارچگی سیستم‌ها

یکپارچگی سیستم‌ها را می‌توان به عنوان یک اصل در نظر گرفت، که اطلاعات، سیستم‌های کنترلی و اتوماسیونی را به هم‌دیگر پیوند می‌دهد. با توجه به پیشرفت تحول دیجیتالی در صنعت فولاد، توانایی انتقال داده ها به داخل، خارج و در خلال سیستم‌ها، نیازمند مفاهیم و روش‌های نوینی می‌باشد. ادغام دو کلمه یکپارچگی و سیستم‌ها، با […]

ادامه مطلب