خدمات انفورماتیک راهبر - راهبر آینده هوشمند

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی (CA)

مرکز میانی خصوصی، فنآوران اعتماد راهبر (فنار) به عنوان یکی از سه مجموعه خصوصی دارای مجوز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی، ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به کلیه ‌کسب و کارها، ‌سامانه‌های مبتنی بر خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرارداده است. گواهی الکترونیکی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی افراد را در فضای مجازی جهت ‌کسب و کارهای الکترونیکی تعیین میکند. کاربرد این گواهی، استفاده از امضای الکترونیکی و رمزنگاری ‌اطلاعات ‌می‌باشد و افرادی که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی را دارند به واسطه این امضا و تأیید مرکز میانی میتوانند کلیه فعالیت‌های قابل انجام در فضای مجازی را در تعامل با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف که نیاز به سنجش اعتبار خود دارند بدون دغدغه به انجام برسانند.

  • یکی از سه مجموعه خصوصی دارای مجوز از مرکز دولتی ریشه
  • اعتباربخشی به هویت مجازی در مبادلات الکترونیکی

انواع کاربردهای گواهی الکترونیکی به شرح زیر ‌می‌باشند:

  • صدور گواهی امضای الکترونیکی
  • سرویس امضای همراه
  • گواهی مهرسازمانی و ایجاد نقش مهر الکترونیکی
  • احراز هویت غیرحضوری
  • فروش تجهیزات امنیتی مرتبط
  • گواهی مهر زمانی به‌منظور ثبت زمان دقیق بر روی اسناد الکترونیکی