خدمات انفورماتیک راهبر - راهبر آینده هوشمند

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

انتخابات الکترونیک

با گسترش استفاده از فناوری ‌اطلاعات در جهان، طی سال‌های گذشته برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در ایران نیز برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده است. گروه خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان اپراتور اصلی برگزاری انتخاب الکترونیکی در کشور، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر دو مدل مبتنی بر کاغذ و بدون کاغذ را در سطح ملی و صنفی داراست. برگزاری انتخابات منظم، دقیق و سالم در تمامی سطوح تخصص، این شرکت ‌می‌باشد.