مناقصه عمومی  IP Public

مناقصه عمومی IP Public

آگهی مناقصه شماره 1401/05
خرید IP

شرکت فناوری اطلاعات طوبی امید راهبر متعلق به گروه خدمات انفورماتیک راهبر تصمیم دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی IP Public های مورد نیاز خود را مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال و واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26
مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/12/01
هزینه خرید اسناد مبلغ 1،000،000 ریال (معادل صد هزار تومان)
واریز به حساب شماره 3100028944223 و یا شبای IR960150000003100028944223 نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی کد 1349 به نام فناوری اطلاعات طوبی امید راهبر

به منظور دریافت اسناد مناقطه همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مناقطه الزامی می باشد.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان سرو، شماره 6، طبقه دوم، معاونت کسب و کار- تلفن 42861234

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.